Coaching, jobbcoach, karriärscoach, säljcoach, affärscoach
+chabro logo 2015


Genom coachning och mentorskap skapar vi bättre chefer, ledare, ägare och medarbetare


Coachning och mentorskap som anpassas efter era utmaningar och förutsättningar.

Är du redo att visualisera din framtid – och arbeta för att komma dit? Med hjälp av en coach med utmanande frågor kommer du att få nya insikter om dig själv och vad som krävs för att nå din framtid. Tillsammans utformar vi en handlingsplan som visar hur du måste agera för att nå dina mål. Vi erbjuder även långsiktigt mentorskap för hållbart resultat.

Vi anpassar våra program efter var din organisation befinner sig, vilka mål vi identifierar, vilka prioriteringar vi formulerar – och vilka mål vi sätter upp. Vi coachar individuellt eller i grupp:

  • Behöver ledningsgruppen hitta en samsyn gällande framtiden, vision, affärsidé, beetenden etc?
  • Har ni har ett team eller personer som inte fungerar tillsammans?
  • Önskar ni mer motiverade team och medarbetare?
  • Levererar säljare och säljteam inte i enlighet med målen?
  • Vill du som ledare utveckla dig privat och arbetsmässigt – och hitta balans i livet?

Coaching är en mycket effektiv metod för att hitta vägar förbi utmaningarnas hinder till ett framgångsrikt arbete.
 
Mentorskap används när du behöver stöd, vägledning – och samtidigt höja din kompetens.

Vi vill kompetensutveckla fler till hållbara och lönsamma företag med motiverade medarbetare. Vi är stolta att ständigt få högsta betyg på våra utbildningstillfällen.

Hör av dig så vi får höra dina utmaningar! Ring 070-5440038 eller mail lotta@chabro.se.

 

LEDARSKAPSCOACHING - LEDA HÅLLBART
Ledare och chefer har en ensam roll och behöver ofta hjälp av ett bollplank för att göra rätt för att nå framtidsmålen! Vad är ditt personligamål? Vem hjälper dig att nå dit? En coach hjälper dig att få svaren och börja resan samt följer upp..........

SÄLJCOACHING - ÄLSKA SÄLJ
Vad kan vara mer frustrerande än när försäljningen inte fungerar för säljaren! Coaching hjälper säljaren att fokusera på rätt saker och må bra i sin säljroll samt få flyt i arbetet. Vår klienter gör otroliga försäljningsresultat. 
TEAMCOACHING
Hur behåller du /ni kraft och fokus för gruppen?  Vi arbetar med ”triggers” för  målfokus, motivation, prestation och kommunikation.   
Vi coachar teamet med fokus på att nå bättre resultat - att sälja mer. Må bättre, känna motivation och jobba med det individuellt.

BUSINESSCOACHING
Coaching med utgångspunkt från individ och organisation. Hur ska företaget arbeta i framtiden? Framtidsvisionen förverkligas? Hur ser handlingsplanen ut? Klienten gör jobbet och coachen ställer tuffa frågor för att nå målen.

NYFIKEN? Fyll i dina kontaktuppgifter och vi kontaktar dig! Eller kontakt@chabro, M: 070-54400438

SÄLJUTBILDNINGAR OCH LEDARSKAPSUTBILDNINGAR SAMT COACHING
ADDACHABRO AB, NORRTULLSGATAN 6, 5 TR., 113 59 STOCKHOLM, T: 070-544 00 38, E: KONTAKT@CHABRO.SE

Coaching, karriärcoach, jobbcoach, säljcoach, affärscoach