+chabro logo 2015

Ledarskap enligt DiSC

Pris:
4 950 kr
Exkl. moms
Art.nr:
Ledarskap enligt DiSC
Typ:
Kommunicera bättre - DISC
Antal:
Kommunicera bättre och nå resultat i team och för dig själv!
Kommunikation och ledarskap är avgörande för att lyckas idag. Förmågan att kommunicera är viktigare idag än någonsin tidigare och det lägger grunden för ledarskapet.

Målgrupp
Alla som vill utveckla sitt personliga ledarskap och vill bli bättre på att kommunicera.

Mål
Utbildningen Kommunikation och ledarskap kommer ge dig en tydligare förståelse för dig själv och för andra:
 • Du lär dig att kunna kommunicera med alla människor och på så vis se fördelarna med att vi alla är olika
 • Du får veta vilken personlighetstyp du är enligt DISC-modellen
 • Du får lära dig färgspråket, röd, gl, grön och blå som hjälper dig att kommunicera med de som du tidigare inte förstod
Sammantaget leder detta till att du förmår att inse vad som krävs för att nå fram till mottagaren. 
Vårt mål med utbildningen är att väcka kommunikatören i dig och utveckla ditt personliga ledarskap. Det får positiva effekter i din profession och privat. 

Kursinnehåll
 • Självinsikt - Hur upplevs du av andra?
 • Grundläggande förståelse för personligheter
 • Din personliga analys, DISC-analys - röd, gul, grön eller blå person? 
 • Förståelse för andra
 • Kommunikationsstilar
 • Grunderna i kommunikationsteori 

 • Verktyg och modeller 

 • ÖvningarUpplägg
Dagen innehåller korta teoripass och sedan praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen sätter sig. Öppna dina sinnen och våga bli ännu bättre på att kommunicera och leda.Kommunikation är kittet som skapar relationer, binder individer samman till team och gör det möjligt att uppnå gemensamma mål. När kommunikation saknas eller brister, uppstår missförstånd, dåliga samarbeten och projekt havererar. Kunder och externa kontakter upplever organisationen som inkonsekvent och ostrukturerad.
Genom att kommunicera bättre undviker du missförstånd och lyckas nå fram med vad du vill. Det blir lättare att hantera svåra samtal, samtidigt som möten blir effektivare och du lyckas skapa synergier. Hur vi kommunicerar och beter oss har avgörande betydelse. Ledarskapet i att leda dig själv och andra kommer att frigöra tid till att göra rätt saker och bli effektiv.

Diplomering
Du kommer bli diplomerad – Bättre kommunikatör.
Efter utbildningen rekommenderar vi att du fortsätter med coaching en gång per månad i upp till 6 månader. D.v.s. att du träffar din personliga coach som hjälper till med att säkerställa att du börjar och behåller din nya förbättrade kommunikationsförmåga.

Kursledare
Lotta Broberg har mer än 10 års erfarenhet som coach och tränare. Hon har coachat och tränat mer än 2000 ägare, ledare, säljare och medarbetare i olika branscher. Sälj och ledarskap är Lottas passion. 
Sportälskande, vintermänniska som vill utmana världen och klienter till att agera the Pippish-way. "Det har jag aldrig gjort förr så det kan jag helt säkert."
Lotta älskar att se klienter och företag växa och nå sin fulla potential.1 dag  4 950 SEK exkl. moms

Nästa tillfälle: 2019-04-01 09:00
Därefter: 2019-08-12 09:00 
Därefter: 2019-11-04 09:00