+chabro logo 2015

Vi hjälper LEDARE OCH SÄLJARE
bli hållbara och lönsamma

Gör som de bästa, ta hjälp!

Säljutbildning och ledarskapsutbildning
som anpassas efter era utmaningar och förutsättningar. 
Vi individanpassar inlärningen

Vi ger dig verktygen som hjälper dig att effektivisera företagets olika processer. Vi utvecklar, utbildar och tränar ledare på alla nivåer och era medarbetare.

Tillsammans arbetar vi mot målet: ett hållbart och framgångsrikt ledarskap, ökad försäljning och lönsamhet – samt att behålla era talanger!

Utbildningarna baseras på etablerade teorier och beprövade verktyg. Vi är erfarna pedagoger som ser och höra alla deltagare. Vår erfarenhet är att personlighetsanalyser och medarbetarundersökningar hjälper er att effektivisera era processer och utveckla beteenden hos ledare och medarbetare.


Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning. Vi fångar upp dina upplevelser i dialoger, reflektion och övningar – som i sin tur leder till nya insikter och personlig utveckling. Utbildningen baseras därmed på interaktion och delaktighet i gruppen.
Det är  helt avgörande med uppföljning för att starta och behålla nya vanor. Vi individanpassar inlärningen.


Vi vill kompetensutveckla fler till hållbara och lönsamma företag med motiverade medarbetare. Vi är stolta att ständigt få högsta betyg på våra utbildningstillfällen.

Hör av dig så vi får höra dina utmaningar! Ring 070-5440038 eller maila lotta@chabro.se.

COACHANDE LEDARSKAP - MOTIVATION
2 dagar

Teori och övningar som klargör effekten av coachande ledarskap och dess överlägsta resultat. När coaching är det bästa ledarskapet. Ni kommer att få verktyg att omgående kunna använda i verkligheten. Resultat: Motiverade och delaktiga medarbetare som vill arbeta.

COACHANDE SÄLJTEKNIK - FLER AVSLUT
1 dag

Utmanade frågeteknik kommer att vara fokus. Teori och övningar som kommer att ge AHA-upplevelser och bättre försäljning. Ni kommer att utveckla frågetekniken och aktivt lyssnande som leder till att ni vet vad kunden vill ha. Resultat: Fler avslut, bättre affärer och tro på er själva.

KOMMUNIKATION – DU ÄR ANSVARIG
1 dag

Teori och övning som ger förklaring till att alla är olika och det är helt normalt. Men hur ska man då göra för att lyckas i kommunikationen som medarbetare, säljare, partner, vän? Vi kommer att dela med oss av effektiva verktyg.
Resultat: Bättre kommunikation i gruppen och med omgivningen.

SALES UNPLUGGED- CERTIFERAD SÄLJARE
4 dagar

Försäljning handlar om att sätta dina personliga mål i samklang med företagets. För att bli en vass säljare måste du vara smart och göra rätt saker samt viktigast av allt våga pröva nytt och öka din kunkskap! Försäljning är en konst som måste läras och övas. Konsten är lika oavsett vilken bransch ni kommer ifrån, enligt forskning från Handelshögskolan. MÖTESTEKNIK - EFFEKTIVA MÖTEN
2-4 tim
Teori och övningar som ger AHA-upplevelse och  utvecklar er mötestekniken. Effektivitet och rätt möten. Resultat: Ni får en samsyn på hur, vad och varför ni har möten samt hur er möteskultur ska vara i framtiden! 

LEADERSHIP UNPLUGGED - CERT. LEDARE
4 dagar

Öka förståelsen för och kompetens kring hur vi människor tar till oss arbetsuppgifter. Vad som motiverar oss och får oss att leverera resultat. Ni lär er ett ledarskap som ger utrymme för delaktighet, engagemang och samverkan. Detta ger positiv energi som sprids inom din organisation och kommer att nå ut till era kunder.KICKSTART- INSPIRATION TILL BÄTTRE SÄLJ OCH LEDARSKAP - 45 min. - 3 tim
Perfekt på en AW eller start på morgonmöte eller konferens. Vi anpassar innehållet efter vad ni vill uppnå. Vi håller gärna inspirationen i SPA, på uteplatser, i naturen eller där ni önskar. Teori och verkliga case som ger AHA-upplevelse.

NYFIKEN? BOKA? Vi kontaktar dig! Eller kontakt@chabro.se, M: 070-54400438

MÄSS- OCH EVENTTRÄNING
2-4 tim.

Förbered personalen inför mässan eller eventet. Vi ger er verktygen för att skapa samsyn och resultat. Vi ser till att alla är trygga och vet vad de ska göra. Vilka mål ska ni nå? Hur ska ni agera? Vem gör vad? Gör er bästa mässa eller event!

MÅL SOM GER GLÄDJE
2 tim -1 dag
Ökad förståelse och insikt varför vi ska målstyra. På vilka sätt man implementera mål för att de ska gynna företaget, motivera medarbetarna och mig själv. Verktyg att använda direkt i er verksamhet. 

 

PRESENTATIONSTEKNIK -
PRESENTERA MED GLÄDJE, 2-4 tim

Presentationsteknik handlar om retorik, hur vi rör oss och för oss samt röstträning. Teori och övningar som utvecklar presentationsförmågan. Kort och gott, hur får du andra att lyssna?

SÄLJUTBILDNINGAR OCH LEDARSKAPSUTBILDNINGAR SAMT COACHING
ADDACHABRO AB, Källvägen 9, 182 34 Danderyd, T: 070-544 00 38, E: KONTAKT@CHABRO.SE